0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Ban chỉ đạo 50 Quân khu: Triển khai phương hướng thực hiện Cuộc vận động 50 năm 2019

Ban chỉ đạo 50 Quân khu: Triển khai phương hướng thực hiện Cuộc vận động 50 năm 2019

Chiều 06-12, Ban Chỉ đạo 50 Quân khu tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 năm 2018, phương hướng thực hiện Cuộc vận động năm 2019. Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo 50 Quân khu chủ trì hội nghị.tkbcd500dllla


tkbcd500dllla

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2018, Ban chỉ đạo 50 các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng chương trình hoạt động; gắn thực hiện Cuộc vận động 50 với phong trào thi đua Quyết thắng và các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu Cuộc vận động 50. Nhờ đó, trang bị của các ngành đều được quản lý, khai thác tốt, bền, bảo đảm an toàn, sử dụng đúng mục đích, đúng nhiệm vụ. Ngành kỹ thuật Quân khu đã hoàn thành 110,5% kế hoạch chuyên môn kỹ thuật, trong đó chú trọng bảo dưỡng đúng niên hạn, bảo dưỡng trước, trong và sau huấn luyện, diễn tập. Triển khai đồng bộ các kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí, xe máy, tăng thiết giáp, tiêu chuẩn – đo lường-chất lượng tại các trạm, xưởng của Quân khu và đơn vị. Công tác an toàn giao thông và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được tuyên truyền sâu rộng, duy trì chặt chẽ. Trong thực hành tiết kiệm, đã nghiên cứu ứng dụng 71 sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiêu biểu, giải pháp công nghệ mới vào thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, mang lại lợi ích hàng trăm triệu đồng.

 

Hội nghị xác định phương hướng thực hiện Cuộc vận động 50 năm 2019 là: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đầy đủ về nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50 cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP, hạ sĩ quan binh sĩ trong LLVT Quân khu; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của trên và hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động 50 trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều hình thức tuyên truyền phong phú khác, góp phần làm chuyển biến hơn nữa nhận thức, hành động của cá nhân, tập thể, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Cuộc vận động 50 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50 cấp Quân khu giai đoạn 2014 – 2019; duy trì có nề nếp chế độ công tác kiểm tra, kiểm kê vũ khí trang bị kỹ thuật đối với các ngành theo quy định; thực hiện bảo dưỡng 100% số VKTBKT hiện có tại các đơn vị theo quy định, bảo đảm hệ số kỹ thuật VKTBKT của các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ...

Duy Hưng