0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thông báo kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy Quân khu

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thông báo kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy Quân khu

QK3 online - Chiều 12-7, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng đối với Đảng ủy Quân khu. Cùng dự có Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.qutwwwndkkktnndkkc


qutwwwndkkktnndkkc

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị

 

Kết luận kiểm tra khẳng định: Đảng ủy Quân khu đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, các lực lượng và cơ quan, ban, ngành Trung ương đứng chân trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng và đối ngoại quân sự; gắn phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định. Chất lượng tổng hợp của LLVT Quân khu có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Quân khu giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách; nội bộ đoàn kết thống nhất; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trên các mặt công tác; thực hiện có nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình; chăm lo xây dựng cấp ủy và các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, sau khi chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Quân khu tiếp tục xác định những chủ trương, biện pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới. Chú trọng tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trên địa bàn ngày càng vững chắc và quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện và chất lượng diễn tập; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội và an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm và vướng mắc, bất cập ở các cấp trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Hoàng Tuấn