1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bô Tư lệnh Quân khu: Khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Bô Tư lệnh Quân khu: Khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

QK3 online - Sáng 25-12, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 cho gần 200 đồng chí là sĩ quan cấp trung tá, thiếu tá, cán bộ quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 đến dưới 0,7 thuộc 4 cơ quan Quân khu.qkbdmmmnncccc1


qkbdmmmnncccc1

Đại tá Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu khai mạc lớp học

 

Trong thời gian 3 ngày (từ 25 đến 27-12), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo Việt Nam; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

 

Lớp học nhằm bồi dưỡng cho các học viên những quan điểm, tư duy mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ cơ quan Quân khu, làm cơ sở để vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

qkbdmmmnncccc11

Toàn cảnh lớp học

ĐỨC VIỆT


 

dctttt70nndmmckkdjccc