1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Cục Chính trị Quân khu: Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên

Cục Chính trị Quân khu: Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên

QK3 online - Sáng 29/12, tại tỉnh Ninh Bình, Cục Chính trị Quân khu và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn tổ chức Hội nghị phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên năm 2017 và thống nhất chương trình phối hợp năm 2018. Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội và lãnh đạo Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn...gbbbtnnn9tbppphax


Hội nghị khẳng định: Năm 2017, bám sát chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Cục Chính trị Quân khu và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn đã phối hợp chỉ đạo tuổi trẻ các địa phương, đơn vị quân đội triển khai toàn diện các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là: Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nội dung, chương trình hành động của Đoàn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới như: Kết luận số 80 - KL/TƯ ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá", Chỉ thị số 42 - CT/TƯ ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030"; kết quả đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI...; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chương trình hành động của các cấp bộ đoàn. Vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; quan tâm tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tổ chức có hiệu quả chương trình "Học kỳ Quân đội"...


gbbbtnnn9tbppphax

Toàn cảnh hội nghị

 

Vai trò xung kích của ĐVTN trong LLVT Quân khu và các địa phương được khẳng định, nhất trong tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, khắc sâu hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" và tình quân dân cá - nước. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, niềm tin cho tuổi trẻ, tập hợp đông đảo ĐVTN cống hiến sức trẻ, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Hội nghị xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm phối hợp chỉ đạo năm 2018 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ và tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ; tổ chức tốt chương trình "Học kỳ quân đội" và quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết, chương trình hành động đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đức Việt


 

dctttt70nndmmckkdjccc