0985.456.616

Thứ 3, 18/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Cục Chính trị và Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên địa bàn Quân khu: Tăng cường phối hợp công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ

Cục Chính trị và Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên địa bàn Quân khu: Tăng cường phối hợp công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ

QK3 online - Sáng 06-4, tại Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị và Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên địa bàn Quân khu đã tổ chức Hội nghị phối hợp công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và bảo vệ an ninh trong LLVT Quân khu. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo.cctvnnnbnnvakknfjcn11


cctvnnnbnnvakknfjcn1

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu và các tỉnh ủy, thành ủy, Cục Chính trị và Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã hướng dẫn các đảng bộ quân sự địa phương thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các Quy định: 59, 61, 104 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Cục Chính trị và Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020; phối hợp hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phối hợp tổ chức Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý bộ CHQS các tỉnh, thành phố; chỉ đạo đảng ủy quân sự các tỉnh (thành phố) phối hợp công tác phát hiện nguồn, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, quy trình, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương. Đồng thời phối hợp chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn –xã hội trên địa bàn, giữ vững ổn định nội bộ trong LLVT địa phương.


 cctvnnnbnnvakknfjcn11

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

 

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất nội dung phối hợp trong thời gian tới, trong đó năm 2018, phối hợp chỉ đạo đảng bộ quân sự địa phương tham mưu cho cấp ủy địa phương tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị với Ban Tổ chức 9 tỉnh, thành ủy. Trong giai đoạn 2018- 2020, phối hợp tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy chỉ đạo chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân sự địa phương nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự cán bộ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên địa bàn đối với công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và công tác bảo vệ an ninh, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu và các tỉnh ủy, thành ủy; vận hành tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và củng cố vững chắc quốc phòng- an ninh, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội…

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Cục Chính trị chủ động phối hợp với Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trên địa bàn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Tổng Cục Chính trị, Đảng ủy Quân khu và tỉnh ủy, thành ủy; hoàn chỉnh Quy chế để phối hợp; tập trung giải quyết những vướng mắc, bất cập trong đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn đảng ủy quân sự địa phương; công tác quy hoạch cán bộ; trước mắt, phối hợp chỉ đạo các đảng ủy quân sự địa phương làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cuộc kiểm tra của Quân ủy Trung ương.

                                                                     Thanh Sang, Đức Việt