1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị): Khảo sát về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân

Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị): Khảo sát về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân

QK3 online - Trong hai ngày (15-16/3), Đoàn công tác Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (TCCT) do Đại tá Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2009/TT-BQP, ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng quân nhân (HĐQN) trong Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là Thông tư số 111) tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327.tdvvvnntmmckkkcj


 tdvvvnntmmckkkcj

Đồng chí Đại tá Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận phát biểu kết luận Hội nghị khảo sát tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

 

Thông qua khảo sát bằng phiếu điều tra xã hội học và tọa đàm, trao đổi với cấp ủy, chỉ huy, tập thể quân nhân các đơn vị, đoàn công tác đánh giá: Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy và HĐQN các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 111. HĐQN được thành lập, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực sự là tổ chức đại diện cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng để thực hiện và phát huy dân chủ; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Tham gia ý kiến với đoàn công tác, các đơn vị cho rằng, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 111 phù hợp với thực tiễn hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, thì cần quy định cụ thể hơn về tổ chức HĐQN ở các loại hình đơn vị. Chế độ sinh hoạt định kỳ của HĐQN nên một tháng một lần; nhiệm kỳ HĐQN ở các cơ quan, đơn vị nên theo nhiệm kỳ của tổ chức đảng cùng cấp, hoặc 5 năm hai lần; phải quy định rõ chế độ đối thoại dân chủ, thông tin, phản ánh của HĐQN. Thông tư cũng cần xác định cụ thể kinh phí hoạt động của HĐQN và phụ cấp trách nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên HĐQN; đồng thời bổ sung chức năng giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng và cơ quan, đơn vị của HĐQN...

 

Theo kế hoạch, thời gian tới, Cục Dân vận và cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục khảo sát việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111 ở một số đơn vị trong toàn quân.

 NGUYỄN QUÝ


 

dctttt70nndmmckkdjccc