0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Cục Quân y (Bộ Quốc phòng): Kiểm tra việc triển khai trạm quân y tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395

Cục Quân y (Bộ Quốc phòng): Kiểm tra việc triển khai trạm quân y tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395

cqykttd2s395Đoàn công tác Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) vừa kiểm tra việc triển khai trạm quân y trung đoàn bộ binh đủ quân tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395.


Qua kiểm tra cho thấy cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân y trung đoàn đã hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm có chất lượng văn kiện, giáo án huấn luyện, thực hiện báo động nhanh, gọn; triển khai trạm quân y đúng quy định, đủ bộ phận. Việc xử lý thương binh, bệnh binh tại các bộ phận như: Hậu tống, phẫu thuật – chống sốc, điều trị - vệ sinh phòng dịch phù hợp với phạm vi cứu chữa của tuyến quân y trung đoàn.


Đây là đợt kiểm tra nhằm đánh giá khả năng triển khai, chất lượng chuyên môn kỹ thuật ngoại khoa dã chiến của đại đội quân y trung đoàn. Qua đó phát hiện những vấn đề còn tồn tại, đề xuất giải pháp, nhất là về tổ chức lực lượng và trang bị nhằm nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của đại đội quân y trung đoàn và các phân đội quân y khác trong tình hình mới.


cqykttd2s395

 

Kiểm tra thực hành phẫu thuật trên động vật

 

Đức Việt