1

Chủ nhật, 22/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Các đơn vị tập huấn cán bộ năm 2017

Các đơn vị tập huấn cán bộ năm 2017

 

 

* Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức tập huấn cán bộ năm 2017 cho 150 đồng chí là cán bộ chủ chốt và trợ lý huấn luyện các cơ quan, đơn vị trực thuộc.


Trong thời gian 4 ngày, lớp tập huấn tập trung nghiên cứu một số nội dung mới về công tác đảng, công tác chính trị, điều lệnh đội ngũ, bắn súng K54 bài 1; thống nhất một số nội dung tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn, diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chỉ huy cơ quan và một số nội dung về công tác hậu cần, kỹ thuật; Thông tư số 07 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện về minh bạch tài sản trong Quân đội…


Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, bổ sung một số nội dung còn yếu, thiếu, nội dung chưa thống nhất làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện trong công tác huấn luyện nói riêng và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.


Cũng trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 với chủ đề "Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng" và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa trong nội bộ"; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hộ Chí Minh; Chỉ thị vủa Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

Tuấn Anh 

 

* Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lớp tập huấn cho 160 đồng chí cán bộ chủ chốt của cơ quan Bộ CHQS, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 244, Trường Quân sự tỉnh.


Trong thời gian 3 ngày, cán bộ dự tập huấn được học tập, nghiên cứu một số nội dung cơ bản về công tác tham mưu huấn luyện; phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật, nội dung, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, công tác xây dựng lực lượng, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật....


Lớp tập huấn nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện của chỉ huy cơ quan, đơn vị, đồng thời làm cơ sở để vận dụng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo sự thống nhất trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Phạm Hà

 

* Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tập huấn cho trên 130 đồng chí là cán bộ chỉ huy cấp phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh; chỉ huy, trợ lý chủ chốt Ban CHQS 8 huyện, thành phố; trung đoàn, nhà trường.


Trong thời gian 3 ngày, lớp tập huấn nghiên cứu một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phương pháp sử dụng bản đồ quân sự; Điều lệnh quản lý bộ đội; tình hình hoạt động tôn giáo, tạp giáo, tà đạo trong tình hình hiện nay và một số nội dung về công tác chỉ huy - tham mưu, bắn súng ngắn K54, chiến thuật...


Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Văn Dũng

 

dctttt70nndmmckkdjccc