0985.456.616

thứ 7, 22/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Chính ủy Quân khu kiểm tra một số đơn vị

Chính ủy Quân khu kiểm tra một số đơn vị

QK3 online - Từ ngày 08 đến ngày 09-3, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các đơn vị: Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn 405, 454, và Trung đoàn BB2 (Sư đoàn 395).cuqkkkkadadadcuqkkkkadadad

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện tại Lữ đoàn Pháo Binh 454

 

Trong thời gian hai ngày, đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác của các đơn vị, trong đó trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho huấn luyện, SSCĐ. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của các cấp; duy trì chặt chẽ chế độ trực SSCĐ, tuần tra canh gác; công tác huấn luyện tháng đầu đạt kết quả tốt; triển khai xây dựng doanh trại cơ bản bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và phong trào thi đua Quyết thắng.


Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Chính ủy Quân khu đã biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nhất là trong quá trình huấn luyện, quản lý quân số... Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp phân đội; thực hiện tốt công tác huyến luyện và tham gia có hiệu quả các cuộc hội thao, hội thi; chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tiễn từng địa bàn; chú trọng rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính qui; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để mất mát, hư hỏng; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                                Văn Minh