0985.456.616

Thứ 5, 13/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Công ty Duyên Hải: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Công ty Duyên Hải: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Sáng 05 - 10, Công ty Duyên Hải long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013 – 2018. Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.ctydmmvnnvncnndv


ctydmmvnnvncnndv

Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu trao đổi với các đại biểu dự Đại hội

 

5 năm qua, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác thi đua -khen thưởng và phong trào TĐQT; xây dựng ý chí quyết tâm, động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy ý chí quyết tâm, sức sáng tạo và động lực trong toàn Công ty.

 

Với phương châm "Phát triển bền vững, lấy chất lượng, hiệu quả làm nền tảng", Công ty đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt thị trường, tìm kiếm việc làm, tổ chức sắp xếp lại lao động; tăng cường hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng các công trình, đáp ứng tiến độ, chất lượng, giá thành hợp lý. Vì vậy, Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng nhiều công trình lớn về quốc phòng và dân sinh, nâng cao lợi nhuận, bảo toàn vốn Nhà nước, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu...Với những thành tích xuất sắc đạt được, 5 năm qua Công ty đã có 152 lượt tập thể, 658 cá nhân được các cấp khen thưởng.

 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Công ty đã đạt được trong 5 năm qua. Để phong trào TĐQT của Công ty có bước phát triển mới, đồng chí yêu cầu, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua- khen thưởng; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về vị trí, ý nghĩa , tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào TĐQT phải hướng vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Quân khu về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất kinh doanh; bảo đảm đúng pháp luật, không ngừng nâng cao đời sống người lao động và lợi nhuận các cổ đông...

 

Tại đại hội, có 20 tập thể, 25 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu và Công ty Duyên Hải khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018.

Đức Việt