0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu: Lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu: Lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

chcdhnk2015Trong 2 ngày 08 - 09/7, Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Căn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tới dự và chỉ đạo.


Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu đã lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: chỉ đạo thành công mô hình tăng gia sản xuất tập trung ở 2 cấp tiểu đoàn và trung lữ đoàn đủ quân, bảo đảm tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, thịt xô lọc; thực hiện hiệu quả chương trình quân – dân y kết hợp và vệ sinh phòng dịch, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,8 – 98,9%. Triển khai thực hiện đúng tiến độ chương trình xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, lắp đặt đồng bộ hệ thống tắm nước nóng và chống gió lùa cho bộ đội. Duy trì đủ về số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu cho các nhiệm vụ; tiếp tục tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng đơn vị vận tải chính qui, an toàn, hiệu quả ở các đơn vị…


Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Hậu cần xác định tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Phấn đấu đến năm 2020 các tỉnh, thành phố xây dựng được từ 50 - 70% các hạng mục công trình căn cứ hậu cần - kỹ thuật trong KVPT. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu về tăng gia sản xuất. 100% các đơn vị đủ quân có hệ thống tắm nước nóng và dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,8% trở lên. Tổ chức huấn luyện chuyên ngành và huấn luyện cho các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ nội dung, thời gian quy định, tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đạt thứ hạng cao. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 130 - 140 đảng viên mới, 100% tổ chức đảng, cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ, có 70 - 90% hoàn thành tốt, 55-60% tổ chức đảng, cấp ủy đạt TSVM. 100% tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát. Phấn đấu đến năm 2020 toàn Cục có 90-95% cán bộ có trình độ đại học và trên đại học.


chcdhnk2015

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Căn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Đại hội


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-02015 của Đảng Bộ Cục Hậu cần, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo về công tác hậu cần, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD; đổi mới cải cách hành chính quân sự, phương pháp, tác phong công tác; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước...


chcdhnk20151

Toàn cảnh Đại hội

Duy Hưng