0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc: Hoàn thành tốt Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ (2015 - 2020)

Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc: Hoàn thành tốt Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ (2015 - 2020)

tctdbqntcdh

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, từ ngày 12 tháng 3 năm 2015, Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo Đảng bộ Công ty Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tổ chức Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây cũng là một trong bốn Đảng bộ cơ sở được Thường vụ Quân uỷ Trung ương lựa chọn, chỉ đạo làm trước để rút kinh kinh nghiệm trong toàn quân. Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu Ban Tổ chức Trung ương; các cơ quan chức năng của Tổng Cục Chính trị...


Tính đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc đã hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 ở cấp cơ sở theo đúng kế hoạch, chất lượng tốt; các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên đều đạt số phiếu tín nhiệm cao.


Theo kế hoạch, Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào đầu tháng 7/2015. Đây là Đại hội được lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ khối doanh nghiệp toàn quân theo sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Với sự thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở, phát huy truyền thống Anh hùng của Tổng công ty Đông Bắc và truyền thống công nhân vùng mỏ, Đảng ủy Tổng Công ty Đông Bắc tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020 sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp.


tctdbqntcdh

Một tiết mục hát múa trong chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty vận tải và chế biến Than Đông Bắc

Tiến Luyện