0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng uỷ Cục Chính trị thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng

Đảng uỷ Cục Chính trị thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng

Sáng 24 - 8, đoàn giám sát Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Quân khu, do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành giám sát đối với Đảng uỷ Cục Chính trị về lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng đảng.duckdkkdjjfccccd


Qua giám sát cho thấy, những năm qua, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt, chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch giám sát của UBKT Đảng uỷ Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo; bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng. Các quyết định, chủ trương, biện pháp lãnh đạo đều được tập thể Đảng ủy dân chủ thảo luận, thống nhất cao. Nổi bật là, Đảng ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Cục đã chủ động, tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác xây dựng đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT, GS). Hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết và kế hoạch công tác KT, GS nhiệm kỳ và hằng năm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.


duckdkkdjjfccccd

Toàn cảnh hội nghị

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ Cục đã kiểm tra được 05 tổ chức đảng, 15 đảng viên; UBKT Đảng ủy Cục KT, GS được 06 tổ chức đảng và 05 đảng viên; cấp uỷ, UBKT các cấp đã kiểm tra 10 tổ chức đảng, 145 đảng viên, giám sát 07 tổ chức đảng và 85 đảng viên. Qua KT, GS chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

 

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Cục Chính trị. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng uỷ Cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, phương pháp tác phong, chất lượng công tác, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tăng cường tự soi, tự sửa và ý thức tự giác, tự nghiên cứu học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện "Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động". Kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, việc làm tốt, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan toả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh, phê phán những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành động sai trái, không để xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phát huy vai trò, vị thế của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Cấp uỷ, chỉ huy và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn là tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định, kỷ luật của Đảng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì chặt chẽ nề nếp sinh hoạt, chất lượng hoạt động của các tổ chức; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS; gắn KT, GS tổ chức đảng với cá nhân cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Đức Việt