1

Thứ 3, 19/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng uỷ các cơ quan Quân khu: Học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)

Đảng uỷ các cơ quan Quân khu: Học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)

QK3 online - Sáng 03-01, Đảng uỷ Cục Chính trị phối hợp với Đảng ủy Bộ Tham mưu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) cho cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc và cán bộ, nhân viên các cơ quan thuộc Cục Chính trị và Bộ Tham mưu. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Đảng ủy viên Quân khu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.duuucctttvbtmmcjd1


duuucctttvbtmmcjd1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng ủy Cục Chính trị và Đảng ủy Bộ Tham mưu.

 

Trong thời gian một ngày, Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII), trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

 

Cũng trong ngày 03-01, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ chủ trì các kho, xưởng và cán bộ, nhân viên các cơ quan thuộc Cục Kỹ thuật.


duuucctttvbtmmcjd11

Quang cảnh hội nghị

                         PV


 

dctttt70nndmmckkdjccc