0985.456.616

Chủ nhật, 21/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng uỷ Lữ đoàn 513: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII)

Đảng uỷ Lữ đoàn 513: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII)

QK3 online - Sáng 23/8, Đảng uỷ Lữ đoàn 513 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Đại tá Bùi Công Chức, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.ld513333mnthhhnax


ld513333mnthhhnax

Đại tá Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Những năm qua, Đảng bộ Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng ngày được nâng cao, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững chắc giữa các thế hệ cán bộ; tuyệt đại đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; năng lực lãnh đạo, trình độ chỉ huy, quản lý từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Công Chức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng ủy Lữ đoàn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đề ra trong Nghị quyết; tập trung bồi dưỡng cán bộ tại đơn vị, nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu cán bộ, đề nghị điều động, bổ sung số cán bộ còn thiếu, điều chỉnh số cán bộ dư thừa; xây dựng quy hoạch đầu nhiệm kỳ, tiến hành rà soát bổ sung hàng năm, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không đủ điều kiện, bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực tạo nguồn lâu dài cho đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ, thực hiện an dưỡng, bồi dưỡng cán bộ đúng quy định, đề nghị cấp trên giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở để cán bộ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

ĐỨC VIỆT