0985.456.616

Thứ 5, 18/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng uỷ Quân khu: Kiểm điểm theo nội dung kiểm tra của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương

Đảng uỷ Quân khu: Kiểm điểm theo nội dung kiểm tra của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương

QK3 online - Sáng ngày 24 - 4, Đảng uỷ Quân khu tổ chức Hội nghị tự kiểm tra theo Chỉ thị số 121 - CT/QU ngày 06/02/2018 của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu theo Khoản 2 Điều 30 Điều lệ Đảng. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương tới dự và chỉ đạo; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại biểu các cơ quan Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng.duuuqkkkcmmmmckllla1


duuuqkkkcmmmmckllla1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu đã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ theo nội dung kiểm tra của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương (từ tháng 01/2016 đến tháng 4/2018). Trong báo cáo kiểm điểm, Đảng uỷ Quân khu khẳng định đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đó là: Lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ, về đối tượng, đối tác; tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm quân số, kết quả cao. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực SSCĐ; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quyết tâm, kế hoạch, phương án SSCĐ theo chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả; chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu không ngừng được nâng lên. Các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, chính sách quân đội và hậu phương quân đội được tiến hành hiệu quả, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững và cải thiện. Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, đầu tư xây dựng thế trận và công trình quân sự trong KVPT. Trong công tác xây dựng đảng đã chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Tình hình LLVT Quân khu luôn giữ vững ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


duuuqkkkcmmmmckllla11

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nói chuyện với các đại biểu tại hội nghị

 

Với tinh thần thẳng thắn, đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đảng uỷ Quân khu đã kiểm điểm, nêu bật những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể Đảng uỷ, của cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ.

 

Sau phần kiểm điểm tập thể, hội nghị đã tập trung thảo luận, kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Trên cơ sở nhiệm vụ, chức trách được giao và bản tự kiểm điểm của từng đồng chí, hội nghị chỉ rõ: Các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân khu có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, thống nhất; phát huy trách nhiệm, gương mẫu trong công việc; có năng lực, kinh nghiệm, trình độ quản lý, chỉ huy tốt; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, tiêu cực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

 

Phát biểu nhận xét tại Hội nghị, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, LLVT Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD và xây dựng đảng bộ, nhất là trong thực hiện 3 khâu đột phá theo nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra của Quân ủy Trung ương, thể hiện tinh thần phê bình, tự phê bình thẳng thắn, cầu thị. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu, Đảng uỷ Quân khu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác giáo dục chính trị giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý bộ đội, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động; kịp thời phát hiện những vấn đề tiêu cực nảy sinh, chủ động đấu tranh, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng ngừa "tự chuyển biến", "tự chuyển hoá" trong LLVT Quân khu. Thường xuyên rà xoát, bổ sung kế hoạch các phương án tác chiến bảo vệ các mục tiêu quan trọng, tổ chức tốt diễn tập, luyện tập các phương án tác chiến phù hợp sức cơ động của bộ đội, bảo đảm sát thực tế, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, mất an toàn trong mọi trường hợp, giảm thiểu các vụ vi phạm kỷ luật thông thường, chấm dứt các vụ việc nghiêm trọng; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức, coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, LLVT Quân khu./.

Đức Việt