0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

QK3 online - Sáng ngày 04/7, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các cơ quan chức năng của Quân khu.dubtmmmqkkdjjrbcjjdnccc


dubtmmmqkkdjjrbcjjdnccc

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chủ rì hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ Tham mưu đã tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Chỉ đạo huấn luyện, SSCĐ; tổ chức hội thi; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác chuyên ngành binh chủng được triển khai tích cực, hiệu quả; chỉ đạo đội tuyển thi Tiểu đoàn trưởng súng máy phòng không, pháo phòng không đạt giải Nhất toàn quân; các Tiểu đoàn trực thuộc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết thống nhất; cơ quan, đơn vị an toàn.

 

Hội nghị đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; tổ chức điều chỉnh, bổ sung quyết tâm theo yêu cầu nhiệm vụ mới khi có mệnh lệnh, chỉ lệnh của cấp trên; chỉ đạo các tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT. Tiếp tục tổ chức xây dựng các công trình chiến đấu và chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư kinh phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình KVPT; chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chỉ đạo các đơn vị, nhà trường huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng bảo đảm quân số, nội dung, thời gian, tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện các đơn vị đánh giá đúng thực chất; duy trì nghiêm chế độ nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019; chỉ đạo Trường quân sự Quân khu tổ chức 6 khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 2; các địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được phân cấp, các trường và Trung tâm GDPQ-AN tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu, đề xuất, tổng hợp kế hoạch, đối ngoại quân sự; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018 và các đợt thi đua cao điểm; bảo đảm đầy đủ kịp thời cơ sở vật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, PCTT, TKCN và phục vụ hội thi, hội nthao, diễn tập, thường xuyên và đột xuất; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và khen thưởng đảng năm 2018 theo quy định mới bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chất lượng tốt.

Duy Hưng