0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

QK3 online - Sáng 04-7, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Hội nghị Đảng ủy tự kiểm tra theo Quyết định 596-QĐ/UBKT ngày 22-5-2018 của Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy (UBKT) Quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.btnnndjjcnnjjhhchchcca


btnnndjjcnnjjhhchchcca

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, từ tháng 01-2016 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Bộ Tham mưu đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên và nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tích cực, chủ động triển khai có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác KT,GS, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 23 tổ chức đảng, 384 đảng viên được kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng; tổ chức giám sát 21 tổ chức đảng, 214 đảng viên. UBKT Đảng ủy Bộ Tham mưu và UBKT các đảng ủy cơ sở kiểm tra được 7 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát 8 tổ chức đảng, 27 đảng viên, qua đó góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, trong thời gian tới cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp trong Đảng bộ Bộ Tham mưu thường xuyên nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác KT,GS, làm cho mọi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện đúng, đủ, có chất lượng các cuộc KT,GS của cấp ủy, UBKT các cấp theo kế hoạch đã xác định. Nội dung KT,GS cần bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế từng đảng bộ, chi bộ để xác định rõ trọng tâm, trọng điểm. Đồng chí cũng lưu ý, UBKT Đảng ủy Bộ Tham mưu cần nghiên cứu, ban hành hệ thống quy định KT,GS, xem xét kỷ luật, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên và triển khai thực hiện thống nhất trong Đảng bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên; chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; duy trì chặt chẽ, nề nếp chế độ KT,GS. Sau kiểm tra, nhanh chóng rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, đưa hoạt động KT,GS ngày càng có nề nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Duy Hưng