1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

duccchtqtnqtu41QK3 online - Từ chiều ngày 12 đến trưa ngày 13 tháng 01, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) cho 170 đồng chí là cán bộ, đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Cục. Đại tá Nguyễn Văn Quý, Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.


duccchtqtnqtu41

Đại tá Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc hội nghị


Trong thời gian 01 ngày, hội nghị tập trung quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gồm các chuyên đề: Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.


Hội nghị nhằm quán triệt cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung Nghị quyết, qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm chính trị, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


duccchtqtnqtu411

Quang cảnh hội nghị

                                                                                                Văn Minh


 

dctttt70nndmmckkdjccc