0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Cục Chính trị: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Đảng ủy Cục Chính trị: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

cttqkrnqld6tcnSáng ngày 20/6, Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.


6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chủ động tham mưu giúp Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động CTĐ,CTCT và công tác pháp chế trong LLVT Quân khu. Nổi bật là: Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, đợt thi đua đột kích "Tháng hành động cao điểm" và phong trào thi đua “Thực hiện nhiệm vụ tốt, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị.


cttqkrnqld6tcn

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016: Tiếp tục tham mưu giúp Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động CTĐ, CTCT và công tác pháp chế; thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2016; tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật và kiểm tra nhận thức cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại; thực hiện có hiệu quả "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.


Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Cục Chính trị tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 82-NQ/ĐU của Đảng uỷ Quân khu; Nghị quyết 103 - NQ/ĐU của Đảng uỷ Cục Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đối với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; Chỉ thị 124 - CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011 - 2016); Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

                                                                        Việt Đức