0985.456.616

Thứ 3, 23/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Cục Chính trị: Triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Cục Chính trị: Triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

QK3 online - Sáng 6- 12, Đảng ủy Cục Chính trị triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng bộ năm 2018. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo.ducccctrnqqn2018


ducccctrnqqn2018

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Năm 2017, Đảng ủy Cục Chính trị đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo cơ quan chủ động tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động CTĐ, CTCT và công tác pháp chế, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Tổ chức các hoạt động công tác tuyên truyền; tập huấn cán bộ; sơ kết, tôn vinh điển hình, tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ", Đại hội Đoàn Thanh niên Quân khu và Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ VIII; công tác chính sách và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ… Nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất, đội ngũ cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Cục Chính trị được Bộ tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy Cục Chính trị cần tiếp tục cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT và công tác pháp chế. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Cục Chính trị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                                             Đoàn Trang