0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Sáng 14-8, Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục.duchcccqkkkdhhh1


duchcccqkkkdhhh1

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại hội nghị, các đảng viên được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thông qua đợt học tập, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục tiếp thu những vấn đề cơ bản, những nội dung mới của nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn công tác.


Đảng ủy Cục Hậu cần yêu cầu cũng các đảng viên tham gia học tập phải hiểu rõ mục đích, ý nghĩa các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách sát, đúng để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.


duchcccqkkkdhhh11

 

Quang cảnh hội nghị

 

Văn Minh