0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Cục Hậu cần: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Đảng ủy Cục Hậu cần: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

chctkctktgs2015Sáng 03/6, Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (nhiệm kỳ 2010 – 2015).


Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Hậu cần đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Ủy Ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên kiện toàn tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm và cả nhiệm kỳ, hoàn thành được chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Do vậy, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nghiệm vụ xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. 5 năm qua, Đảng bộ cục Hậu cần liên tục đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.


chctkctktgs2015

Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần kết luận các ý kiến tham luận tại Hội nghị

                                                                                                                 Thanh Hương