1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu: Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi tự sửa”

Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu: Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi tự sửa”

ducktrnq6tcnSáng ngày 14/6, Đảng ủy Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 82 của Đảng ủy Quân khu và sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi tự sửa”. Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.ducktrnq6tcn

Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo

 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật như: Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo tốt công tác kỹ thuật; đăng cai tổ chức thành công Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” lần thứ 18 của Bộ Quốc phòng; tổ chức thành công Hội thi sửa chữa vũ khí, đạn giỏi cấp Quân khu; thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong Cục Kỹ thuật luôn yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Cục Kỹ thuật tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 82 của Đảng ủy Quân khu và sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi tự sửa”.

Gia Đồng


 

dctttt70nndmmckkdjccc