1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Công ty Duyên Hải: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Công ty Duyên Hải: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

QK3 online - Sáng 12/01, Đảng ủy Công ty Duyên Hải tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng uỷ, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.dhhhhrnnnammx20188


Năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Duyên Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, giữ vững thị trường, chủ động khai thác và mở rộng các thị trường mới, gắn với giữ vững ngành nghề mũi nhọn, then chốt và bổ sung ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ. Nâng cao chất lượng thi công công trình, bảo đảm tiến độ, kỹ, mĩ thuật cao và an toàn. Năm 2017, giá trị sản xuất của Công ty đạt 66,2% kế hoạch; doanh thu đạt 94,3% kế hoạch năm, thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/người/tháng...


dhhhhrnnnammx20188

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 là: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo đạo, sức chiến đấu các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, tích cực tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín Công ty trên thương trường; tăng cường nắm tình hình và chỉ đạo nhiệm vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của các đơn vị thành viên; giải quyết cơ bản tồn đọng tài chính của các đơn vị; kiểm tra đôn đốc thu hồi vốn, nhất là những công trình ở xa; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các khâu, các bước trong lộ trình cổ phần hóa.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cần tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, công nhân viên, người lao động hiểu rõ tình hình, nhiệm vụ. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhận rõ khuyết điểm, gắn trách nhiệm từng tập thể, cá nhân với chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục không để tái phạm những khuyết điểm năm 2017; tổ chức thoái vốn, cổ phần hóa Công ty đúng tiến độ, không để thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, Quân đội; xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; chú trọng đầu tư mua sắm máy móc, phương tiện, trang bị kĩ thuật mới; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên, chăm lo, đảm bảo tốt đời sống, sức khỏe người lao động.

Đức Việt 

dctttt70nndmmckkdjccc