0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Lữ đoàn 214: Kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2018

Đảng ủy Lữ đoàn 214: Kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2018

Sáng 19-11, Đảng ủy Lữ đoàn 214 tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.tduuuvnnbjjfnnvbbbf


tduuuvnnbjjfnnvbbbf

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2018, Đảng ủy Lữ đoàn luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều giành thứ hạng cao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được coi trọng; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ.

 

Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã chủ động bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu; nội bộ đoàn kết thống nhất; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trong năm các cấp ủy và UBKT Đảng ủy Lữ đoàn đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng, 65 đảng viên, trong đó có 11 cấp ủy viên, 39 đồng chí cán bộ; giám sát 3 tổ chức đảng và 44 đảng viên...

 

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã thắng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy và từng cá nhân cấp ủy viên; đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục, nhất là các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần để Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Duy Hưng