1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Lữ đoàn 273: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trương ương 3 (khóa VIII)

Đảng ủy Lữ đoàn 273: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trương ương 3 (khóa VIII)

Sáng 01-9, Đảng ủy Lữ đoàn 273 tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/TW, ngày 18-6-1997 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đại tá Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.273thnqqqtw3


273thnqqqtw3

Đại tá Bùi Công Chức, UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Những năm qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác cán bộ; làm tốt việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp chặt chẽ giữa lựa chọn, cử đi đào tạo tại các học viện, nhà trường với tổ chức tốt các lớp tập huấn tại đơn vị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực sát với yêu cầu, nhiệm vụ; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ luôn phát huy dân chủ, bảo đảm chặt chẽ, đúng qui trình.


Hội nghị tập trung đánh giá ưu khuyết điểm, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng cán bộ và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra các giải pháp trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ.

                                                                                                Văn Minh


 

dcccctkkknnnhhhvvff