1

Thứ 4, 25/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Lữ đoàn 405: Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Lữ đoàn 405: Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 15-6, Đảng ủy Lữ đoàn 405 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.duld405201777hduld405201777h

Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Lữ đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nổi bật là duy trì nghiêm nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện giai đoạn 1 năm 2017 cho các đối tượng, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8%, kết quả huấn luyện 100% khoa mục đạt yêu cầu, 82% khá, giỏi. Hoàn thành nội dung huấn luyện 80 quân nhân dự vị động viên theo kế hoạch, kết quả đạt khá…


Đảng ủy Lữ đoàn xác định những nhiệm vụ chủ yếu, cần tập trung lãnh đạo trong 6 tháng cuối năm 2017 là: Lãnh đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng chính trị của Lữ đoàn; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017 làm điểm trong Quân khu; nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng SSCĐ của Lữ đoàn, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho các phân đội và tổ chức diễn tập chỉ huy – cơ quan trên thực địa có một phần thực binh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý duy trì kỷ luật Quân đội; chỉ đạo tổ chức tốt công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của đơn vị…

                                                                                    Trần Ngọc – Hoàng Tuấn


 

dcccctkkknnnhhhvvff