1

Chủ nhật, 22/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Lữ đoàn 405: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Đảng ủy Lữ đoàn 405: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 24-8, Đảng ủy Lữ đoàn 405 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đại tá Đào Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.duld405thnnnkgmax


duld405thnnnkgmax

Đại tá Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo

 

Thực hiện Nghị quyết, những năm qua Đảng ủy Lữ đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức, biên chế và tình hình thực tiễn của đơn vị để cụ thể hóa thành các chủ trương, quan điểm, giải pháp trong công tác cán bộ; có nhiều nội dung, phương pháp, cách làm mới, bảo đảm dân chủ, công khai trong công tác cán bộ như: Chủ động xây dựng quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; hằng năm đều tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn; đồng thời thống nhất quan điểm công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch, tỷ lệ cán bộ trẻ ngày một tăng; việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ luôn được đề cao và đúng nguyên tắc. Đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn nhìn chung có phẩm chất tốt, năng lực khá, không ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Hội nghị cũng đánh giá những khó khăn, yếu kém của công tác quản lý, sử dụng cán bộ; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; các giải pháp trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ.


Thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực toàn diện, phong cách làm việc khoa học; làm tốt công tác quản lý, quy hoạch; thường xuyên quan tâm, chăm lo giải quyết chính sách cho đội ngũ cán bộ theo quy định.

                                                                                                Văn Minh


 

dctttt70nndmmckkdjccc