1

Chủ nhật, 22/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Lữ đoàn 454 tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII)

Đảng ủy Lữ đoàn 454 tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII)

Sáng 23-8, Đảng ủy Lữ đoàn 454 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.l454tnnqtw42


l454tnnqtw42

Quang cảnh hội nghị


Những năm qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng ngày càng được nâng cao, đảm bảo có sự chuyển tiếp liên tục và vững chắc giữa các thế hệ. 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó xây dựng đơn vị; năng lực chuyên môn, trình độ chỉ huy, quản lý từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Hội nghị đề ra nhiều nội dung, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới, trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; tích cực giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu cán bộ phù hợp; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ...

Giao Linh

 

dctttt70nndmmckkdjccc