0985.456.616

Thứ 3, 14/08/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Lữ đoàn 513: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Đảng ủy Lữ đoàn 513: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017

ld513rnqldn2017QK3 online - Sáng 21-12, Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 513 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đảng bộ năm 2017. Đại tá Nguyễn Văn Quý - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo.


ld513rnqldn2017

Đại tá Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2016, Đảng ủy Lữ đoàn 513 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật như­: Duy trì nghiêm công tác SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục triển khai xây dựng các công trình chiến đấu theo đúng tiến độ, chất lượng tốt. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên; cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực l­ượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.


Hội nghị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên và chiến sĩ; phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, có trên 2/3 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; không để xảy ra vi phạm pháp luật và mất an toàn giao thông, vi phạm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,2%; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Thời gian tới Đảng ủy Lữ đoàn 513 cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ đạo xây dựng các công trình quốc phòng chặt chẽ, đúng quy trình, kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                     Đức Việt