1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Quân khu 3: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đảng ủy Quân khu 3: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

duqk3qtnqqqqSáng 9/6, Đảng ủy Quân khu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho hơn 400 đồng chí là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu và sĩ quan cao cấp thuộc 4 cơ quan Quân khu.


Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; dự hội nghị còn có đại biểu cơ quan TCCT, các đồng chí báo cáo viên là giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị, Viện KHXH&NV, Trường Sĩ Quan Chính trị (Bộ Quốc Phòng).

 

duqk3qtnqqqq

Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu khai mạc hội nghị

 

Trong thời gian 2 ngày (9 và 10/6), các đại biểu sẽ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề như: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai chương trình hành động của Đảng ủy Quân khu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.


Đợt học tập làm cơ sở cho cán bộ các cấp nghiên cứu, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cơ bản, những vấn đề mới để liên hệ, vận dụng vào thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng. Sau Hội nghị, Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các tổ chức Đảng và cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng (đối với các Đảng bộ trực thuộc xong trước ngày 30/6; cấp cơ sở trước ngày 15/7).


Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung tư tưởng, đi sâu nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao.

Nguyễn Thanh


 

dctttt70nndmmckkdjccc