0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Quân khu: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Quân khu: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

QK3 online - Chiều 14-5, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 300 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc và sĩ quan cao cấp bốn cơ quan Quân khu. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.qktbnnnkqkkdjc1


qktbnnnkqkkdjc1

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

 

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), với các nội dung: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và một số vấn đề quan trọng khác…

 

Trung tướng Vũ Hải Sản, nhấn mạnh: Những chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương 7 thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị là những nội dung hết sức quan trọng, liên quan và tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Đảng ủy Quân khu yêu cầu, sau hội nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong LLVT Quân khu tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, nắm vững nội dung và giải pháp cơ bản; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo.


qktbnnnkqkkdjc11

Quang cảnh hội nghị

 

NGUYỄN THANH