1

thứ 7, 21/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

qshddddnnnnadaQK3 online - Ngày 17-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho trên 200 cán bộ chú trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc.


qshddddnnnnada

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.


Đảng bộ Quân sự tỉnh yêu cầu, ngay sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xác định tiêu chí, biện pháp cụ thể, chú trọng sắp xếp ưu tiên những việc cần làm trước, phân công tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, xác định thời gian hoàn thành. Bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải có kế hoạch hành động của cá nhân theo tinh thần nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ, đảng viên và quần chúng phải có bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng quyết tâm, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt đảng và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

                                                                                Văn Phúc


 

dctttt70nndmmckkdjccc