0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 25-8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.hdthnqtnwww3hdthnqtnwww3

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy,

Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của các cấp về công tác cán bộ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu cơ bản hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ; thực hiện tốt chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ ở các cấp, hằng năm có trên 85% cán bộ hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ. 


Hội nghị xác định một số quan điểm, chủ trương, giải pháp trong thời gian tới là: Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, phẩm chất, năng lực tốt, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ; tập trung bồi dưỡng cán bộ tại đơn vị, nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp...


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hải Sản chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm về công tác cán bộ của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, nguyên tắc công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trên, sát với tình hình, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh; bảo đảm cho đội ngũ cán bộ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                                 Đoàn Trang