1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

hbrnqldddSáng ngày 17/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy Viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.


hbrnqlddd

Thiếu tướng Vũ Hải Sản, UVTWĐ, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật là: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP, QSĐP; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2016, tổ chức huấn luyện 358/407 đơn vị DQTV đạt 87,9% so với kế hoạch năm (vượt 13,7% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015 đạt 74,2%), kết quả kiểm tra chung đạt khá; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ QP, QSĐP được tăng cường; quản lý Nhà nước về quốc phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả…


Hội nghị xác định 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Bảo đảm quốc phòng” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; đề án xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV giai đoạn năm 2016-20120; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an tỉnh năm 2016 bảo đảm an toàn, tiết kiệm; lãnh đạo LLVT tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và tham gia có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh, 25 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình; ban hành nghị quyết chuyên đề và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947-16/8/2017).

                                                                                                Văn Minh


 

dctttt70nndmmckkdjccc