1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 31-8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạohytkthnqtww3.


hytkthnqtww3

Quang cảnh hội nghị

 

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; cơ cấu cán bộ ngày càng cân đối, đồng bộ; chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ được nâng lên. 100% cán bộ được đào tạo cơ bản, trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học đạt 92,9% (tăng 18,7% so với năm 2008); 98,2% được đào tạo đúng cương vị. Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị luân chuyển 335/336 chức danh thuộc diện cán bộ quản lý, đạt 99,7%; việc nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công tâm; đội ngũ sĩ quan dự bị hiện đạt 99,2%, tỷ lệ sắp xếp đạt 86%; việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho sĩ quan dự bị được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chặt chẽ.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, trong thời gian tới Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, khách quan về công tác cán bộ; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; làm tốt việc luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và có nguồn kế tiếp; trong đánh giá, nhận xét cán bộ phải nghiêm túc, chính xác, công minh và giải quyết tốt công tác chính sách cán bộ.

Duy Hưng


 

dcccctkkknnnhhhvvff