1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình: Sơ kết thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình: Sơ kết thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Sáng 31-8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW, Nghị quyết 513-NQ/QUTW về công tác hậu cần, tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương giai đoạn (2013-2017) về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”.thnqtttnd6233


thnqtttnd6233

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị đánh giá: 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương; cụ thể hóa nội dung, biện pháp, lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.


Đối với thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo ngành hậu cần nâng cao chất lượng, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là đồng bộ vật chất hậu cần phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn... Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và hoàn thiện quy hoạch xây dựng căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương các cấp trong khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; triển khai các dự án xây dựng cơ bản và nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình phụ trợ bảo đảm kỹ, mỹ thuật, không có biểu hiện tham ô, lãng phí.


Đối với thực hiện Nghị quyết 513-NQ/QUTW, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp đã ban hành quy chế lãnh đạo công tác tài chính, bảo đảm quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, nguyên tắc, có hiệu quả các nguồn lực tài chính. Đồng thời duy trì các biện pháp quản lý, công khai tài chính; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong bảo đảm tài chính có tiến bộ rõ rệt.


Về thực hiện Nghị quyết 520-NQ/QUTW, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và triển khai hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội.


Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã khẳng định những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đồng thời đóng góp các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi các nghị quyết trên trong thời gian tới.

Hoàng Tuấn


 

dcccctkkknnnhhhvvff