1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh: Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh: Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

QK3 online - Sáng 05-9, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.qnthndmannn513qnthndmannn513

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện Nghị quyết 513, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai xây dựng và ban hành quy chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng được đẩy mạnh; hiệu quả sử dụng ngân sách được nâng lên rõ rệt, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.


Thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, nhất là quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Tập trung giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nhất là các xã nằm trong chương trình 135 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: hỗ trợ kinh phí, ngày công, tặng giống, vốn, công cụ sản xuất, triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững…được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.


Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Công tác bảo đảm hậu cần luôn phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; duy trì nghiêm lượng vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động tăng gia sản xuất theo hướng tập trung, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ; thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch và bảo đảm quân số khỏe thường xuyên trên 98%. Triển khai các dự án xây dựng cơ bản đúng quy trình, pháp luật, bảo đảm kỹ, mỹ thuật...


Hội nghị tập trung thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các nghị quyết giai đoạn 2018-2020. Theo đó, tập trung đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác tài chính và hậu cần phù hợp với quá trình đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xây dựng căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ; tăng cường quản lý, bảo vệ đất và các công trình quốc phòng, rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương…

Hoàng Tuấn


 

dcccctkkknnnhhhvvff