1

Thứ 2, 21/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh: Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh: Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

QK3 online - Chiều 31-3, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.qntnnqnqntnnqn

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị đánh giá, năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị tự vệ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp huấn luyện, giáo dục chính trị cho trên 3.000 dân quân tự vệ; tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ; tham gia hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích cao; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho trên 1.000 đối tượng; quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy định; công tác tuyển quân bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng tốt; trong tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động.


Năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Than Quảng Ninh thống nhất phối hợp chỉ đạo tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Dự bị động viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chỉ đạo thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cho bốn công ty than bảo đảm an toàn và sát thực tế; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là giúp đỡ 22 xã ,11 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ra khỏi Chương trình 135.

Văn Đảm


 

dcccctkkknnnhhhvvff