0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 29-8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.tbtkthnqtww33tbtkthnqtww33

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,

Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác cán bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lí, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ theo đúng quy định. 100% cán bộ, sĩ quan Bộ CHQS tỉnh có trình độ cao đẳng, đại học; bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm tính kế thừa vững chắc. Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mở 4 lớp đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương; tham mưu và triển khai thực hiện các đề án nhà ở, đất ở, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác.


Tại hội nghị, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cơ chế giám sát và chế độ đối với cán bộ luân chuyển chưa được quy định cụ thể, đồng thời nhất trí với 6 giải pháp sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ đến năm 2020. 


Cùng ngày, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Sơ kết rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Nghị quyết 623- NQ/QUTW; Nghị quyết số 513- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, tài chính.

Thành Đô