1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Sư đoàn 350: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Sư đoàn 350: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

dusd350rnqldcn1Sáng ngày 16/6, Đảng ủy Sư đoàn 350 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã tới dự và chỉ đạo.


Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ và đơn vị quán triệt, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu; chủ động đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ đơn vị; không ngừng nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu và công tác huấn luyện (kể cả lực lượng dự bị động viên và thường trực); hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 83% đạt khá, giỏi.

 

dusd350rnqldcn1

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Đảng ủy Sư đoàn xác định những nhiệm vụ chủ yếu, cần tập trung lãnh đạo trong 6 tháng cuối năm 2016, đó là: Thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nhất là chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu tại chỗ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ Sư đoàn trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng yêu cầu, Đảng ủy Sư đoàn cần nắm chắc tình hình nhiệm vụ đơn vị; tích cực tham gia đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; hiệp đồng chặt chẽ với địa phương làm tốt việc đăng ký, phúc tra, sắp xếp nguồn dự bị động viên; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức đảng; xây đựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.             

                                                                              Văn Minh


 

dctttt70nndmmckkdjccc