0985.456.616

Thứ 3, 18/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Sư đoàn 350: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 82 của Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Sư đoàn 350: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 82 của Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

sd350skkkkkkkkkkkkkkkSáng ngày 17/5, Đảng ủy Sư đoàn 350 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ - ĐU của Đảng ủy Quân khu về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cáp ủy đối với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, Pháp luật Nhà nước" và Chỉ thị 124 - CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011-2016). Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo.


5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 350 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên, tổ chức ra nghị quyết chuyên đề sát tình hình thực tiễn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và an toàn giao thông có chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Công tác giáo dục chính trị đã phát huy vai trò nòng cốt của cấp ủy, người chỉ huy và đội ngũ cán bộ chính trị; chất lượng giáo dục chính trị ngày được nâng lên; hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, góp phần quan trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


sd350skkkkkkkkkkkkkkk

Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 350 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng bộ đội trong các cơ quan, đơn vị.Tập trung học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn của cấp trên. Nhiệm vụ trước mắt là tích cực tham gia và có các phương án bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp trên địa bàn.

Đức Việt