0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Sư đoàn 395: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng ủy Sư đoàn 395: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

s395nttwww4QK3 online - Sáng ngày 16-02, Đảng ủy Sư đoàn 395 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thiếu tướng Vũ Hải Sản,Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.


s395nttwww4

Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2016, Đảng ủy Sư đoàn cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ; xác định cụ thể nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn; chỉ đạo cơ quan, đơn vị giải quyết những khâu yếu, mặt yếu.


Năm 2017, Đảng ủy Sư đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nắm vững các chỉ thị, nghị quyết các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; quản lý chặt chẽ quân số, thường xuyên kiểm tra, nắm vững tình hình đơn vị; nêu cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự việc, không né tránh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, kỷ luật, sát cơ sở, nói đi đôi với làm; tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức chiến đấu cao, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.


Cũng trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ và bản tự kiểm điểm của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn, hội nghị đã dân chủ thảo luận, tham gia nhiều ý kiến với tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, thống nhất, tập trung làm rõ và chỉ ra những điểm hạn chế, khuyết điểm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới…

                                                                                                Văn Minh