0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Sư đoàn 395: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đảng ủy Sư đoàn 395: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

QK3 online - Sáng 26/6, Đảng ủy Sư đoàn 395 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.dusdo395jjdmccc


dusdo395jjdmccc

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tai hội nghị.

 

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; tham gia hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao; huấn luyện chiến sỹ mới đúng chương trình, kế hoạch, kiểm tra các nội dung đều đạt khá trở lên, an toàn tuyệt đối; đầu tư hơn 60.000 ngày công xây dựng, tu sửa thao trường; có hơn 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào huấn luyện; đóng góp gần 13.000 ngày công tham gia phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; chủ động phòng, chống dịch bệnh, quân số khỏe đạt 98,85% trở lên; nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng đảng và hoạt động CTĐ, CTCT đạt kết quả tốt; công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ kịp thời, chất lượng...

 

6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, chủ động, kịp thời phát hiện và xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, lãnh đạo Sư đoàn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Sư đoàn đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp huấn luyện, tập trung huấn luyện đêm;làm tốt công tác nắm, giải quyết tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, thái độ và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; qua đó, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Xuân Cương