1

Thứ 2, 21/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 20: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 20: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Chiều 30-8, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 20 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đại tá Đào Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.dutcdns20000adutcdns20000a

Đại tá Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Trong những năm qua, Đảng ủy nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ; đội ngũ cán bộ nhà trường không ngừng trưởng thành, tiến bộ về mọi mặt; 100% có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.


Hội nghị xác định một số mục tiêu, chủ trương, giải pháp trong thời gian tới là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng toàn diện, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thàng với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; phấn đấu cán bộ chủ trì các cấp 100% có trình độ đại học và sau đại học; có phương pháp tác phong công tác, năng lực hoạt động thực tiễn tốt; chủ động, sáng tạo, dân chủ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

QUÝ NGUYỄN


 

dcccctkkknnnhhhvvff