0985.456.616

Thứ 3, 14/08/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đảng ủy Viện kiểm sát quân sự Quân khu: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Đảng ủy Viện kiểm sát quân sự Quân khu: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017

vksqkrnqldddQK3 online - Chiều 12 - 8, Đảng ủy Viện kiểm sát quân sự Quân khu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đại tá Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.


vksqkrnqlddd

Đại tá Bùi Công Chức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Năm 2016, Đảng ủy Viện kiểm sát Quân sự Quân khu đã tập trung lãnh đạo cơ quan Viện kiểm sát quân sự Quân khu và 3 Viện kiểm sát quân sự khu vực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong đó, nổi bật là: Quản lý, phân loại đúng pháp luật 49 vụ/61 người phạm tội, vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; phê chuẩn 20 quyết định khởi tố bị can; thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 184 giờ cho 16.367 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT Quân khu và Tổng công ty Đông Bắc. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra đảng viên theo Điều lệ Đảng, tổ chức kết nạp 02 đảng viên mới và đề nghị công nhận 03 đảng viên chính thức.


Năm 2017, Đảng ủy Viện kiểm sát Quân sự Quân khu xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên, duy trì nghiêm các chế độ quy định, xây dựng nền nếp chính quy, cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thiện xây dựng trụ sở Viện kiểm sát khu vực 31, triển khai xây dựng trụ sở Viện kiểm sát quân sự khu vực 33.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Công Chức yêu cầu: Đảng bộ và cán bộ, đảng viên ngành kiểm sát quân sự Quân khu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và kỉ luật Quân đội; luôn bám sát sự biến động của tình hình chính trị, xã hội, nắm bắt kịp thời các loại hình tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, điều tra, bảo vệ an ninh trong và ngoài Quân đội tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỉ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và nhân dân trên địa bàn.

PHẠM QUYẾT