0985.456.616

Thứ 4, 15/08/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm dân quân và tự vệ năm 2016

Diễn tập chiến đấu phòng thủ Cụm dân quân và tự vệ năm 2016

txqyydttttttadcQK3 online - Trong 2 ngày (25 và 26) tháng 10, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban CHQS thị xã Quảng Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm Dân quân số 3 và Cụm tự vệ số 2 năm 2016.


txqyydttttttadc

Trung đội dân quân dung súng máy phòng không 12,7mm đánh địch đổ bộ đường không

 

Tham gia diễn tập gồm các địa phương, đơn vị trực thuộc thị xã: Phường Hà An, Tân An; xã Tiền An, Hòa Tân; Công ty Thủy lợi Yên Lập; Chi Cục thuế; Quản lý giao thông công chính; Điện lực thị xã.


Các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện tốt nội dung vận hành cơ chế chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nét mới là phần thực binh sử dụng 1 trung đội dân quân phối hợp thực hành đánh địch đổ bộ đường không.


Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; tăng cường khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng –an ninh khi có tình huống xảy ra.

                                                                                     Văn Đảm