0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Quân khu

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Quân khu

QK3 online - Ngày 22 - 5, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra tại Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 405 và Lữ đoàn phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3). Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu 3.bttmmmktqkkk1


bttmmmktqkkk1

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra khu kỹ thuật tại .Lữ đoàn 405.

 

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn tăng 1 và khu kỹ thuật Lữ đoàn 405. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Quân khu, nổi bật là: Duy trì nghiêm các chế độ tuần tra canh gác, trực SSCĐ; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho các đối tượng; chất lượng huấn luyện được nâng lên; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, kỹ thuật; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

 

Phát biểu kết luật kiểm tra, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

 

bttmmmktqkkk11

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kết luận kiểm tra tại Lữ đoàn 405

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tăng cường công tác tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, nhất là các kho vũ khí, đạn dược, trạm xưởng; chủ động về lực lượng, phương tiện, con người sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện cơ bản, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành là chính, bảo đảm thiết thực, vững chắc. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sỹ

                                                                                                  Đức Việt