0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đoàn công tác Tổng cục Kỹ thuật làm việc tại Quân khu

Đoàn công tác Tổng cục Kỹ thuật làm việc tại Quân khu

dtcktktqkkkkkkQK3 Online - Ngày 2/8, Đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật do Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, nắm tình hình thực tế công tác kỹ thuật tại Quân khu. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu...      


dtcktktqkkkkkk

Đồng chí Trung tướng Lê Quý Đạm Chủ nhiệm Tổng Cục Kỹ thuật thăm quan mô hình kết hợp, cấu tạo nguyên lý làm việc của động cơ và hệ thống điều khiển trên xe tại Xưởng X81 Cục Kỹ thuật Quân khu


Sau khi nghe chỉ huy Cục Kỹ thuật báo cáo kết quả thực hiện công tác kỹ thuật 7 tháng đầu năm 2016; Kế hoạch công tác kỹ thuật năm 2017; Chương trình, mục tiêu công tác kỹ thuật của Quân khu giai đoạn 2017 - 2021, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà ngành Kỹ thuật Quân khu đạt được trong thời gian qua, nhất là việc bảo đảm kịp thời về số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, diễn tập, huấn luyện, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động thường xuyên khác của LLVT Quân khu.


Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật cũng yêu cầu ngành Kỹ thuật Quân khu cần tiếp tục khai thác có hiệu quả, an toàn các loại VKTBKT mới được trang bị; thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra an toàn và bảo hộ lao động; tổ chức tốt việc mua sắm, tiếp nhận, cấp phát TBKT; đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kho tàng, trạm xưởng; nâng cao khả năng bảo đảm kỹ thuật và xây dựng các công trình đảm bảo an toàn; đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 trong tình hình mới, góp phàn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu năm 2016 và những năm tiếp theo.

Link video

                                                                    Đoàn Trang